Θέμα για την παραίτηση του προέδρου της ΔΕΗ (σατυρικό).

Συνέχεια φάρσας με καθηγητή Τζερλίδη.