11/06/1985

Τάσος Φεστερίδης

Εξιστορεί θύμησες και λαογραφικά στοιχεία από τον τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς του, το μεταλείο του Ταύρου.