14/05/1985

Καλεσμένος ο Πολύκαρπος Χάιτας (α΄μέρος).