30/04/1985

Αφιέρωμα στο χωριάτικο ποντιακό γάμο, όπως αυτός γινόταν στο τέλος του περασμένου αιώνα.