23/5/1985

Η Λαμπρή και τα Λαμπροήμερα στον Πόντο.