16/04/1985

Καλεσέμος ο λυράρης Νίκος Παπαβραμίδης (β΄μέρος).