02/04/1985

Πασχαλινή εκπομπή και τραγούδια από τον Πόντο από δίσκους 45 στροφών.